Language of document :

Appel iværksat den 13. maj 2019 af Wirecard Technologies GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 13. marts 2019 i sag T-297/18 – Wirecard Technologies GmbH mod EUIPO – Striatum Ventures

(Sag C-375/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Wirecard Technologies GmbH (ved Rechtsanwalt A. Bayer)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Striatum Ventures

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 10. september 2019 besluttet, at appellen ikke admitteres.

____________