Language of document :

Wirecard Technologies GmbH 13. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 13. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-297/18: Wirecard Technologies GmbH versus EUIPO – Striatum Ventures

(kohtuasi C-375/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Wirecard Technologies GmbH (esindaja: Rechtsanwalt A. Bayer)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Striatum Ventures

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 10. septembri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

____________