Language of document :

Žalba koju je 13. svibnja 2019. podnio Wirecard Technologies GmbH protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 13. ožujka 2019. u predmetu T-297/18, Wirecard Technologies GmbH protiv EUIPO-a – Striatum Ventures

(predmet C-375/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Wirecard Technologies GmbH (zastupnik: A. Bayer, Rechtsanwalt)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Striatum Ventures

Rješenjem od 10. rujna 2019. Sud (vijeće koje odlučuje jesu li žalbe dopuštene) je utvrdio da žalba nije dopuštena.

____________