Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 13. maijā Wirecard Technologies GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 13. marta spriedumu lietā T-297/18 Wirecard Technologies GmbH/EUIPO – Striatum Ventures

(Lieta C-375/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Wirecard Technologies GmbH (pārstāvis: A. Bayer, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Striatum Ventures

Ar 2019. gada 10. septembra rīkojumu Tiesa (palāta, kas nosaka, vai apelācijas sūdzības var tikt izskatītas) nosprieda, ka apelācijas sūdzība ir nepieņemama.

____________