Language of document :

Appell ippreżentat fit-13 ta’ Mejju 2019 minn Wirecard Technologies GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-13 ta’ Marzu 2019 fil-Kawża T-297/18 – Wirecard Technologies GmbH vs EUIPO – Striatum Ventures

(Kawża C-375/19)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Wirecard Technologies GmbH (rappreżentant: A. Bayer, Rechtsanwalt)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Striatum Ventures

Permezz ta’ digriet tal-10 ta’ Settembru 2019 il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla li tiddetermina jekk l-appelli għandhomx jitkomplew) iddeċidiet li l-appell ma għandux jitħalla jitkompla.

____________