Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie T-297/18, Wirecard Technologies GmbH / EUIPO – Striatum Ventures, wniesione w dniu 13 maja 2019 r. przez Wirecard Technologies GmbH

(Sprawa C-375/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Wirecard Technologies GmbH (przedstawiciel: A. Bayer, Rechtsanwalt)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Striatum Ventures

Postanowieniem z dnia 10 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostanie przyjęte do rozpoznania.

____________