Language of document :

Pritožba, ki jo je Wirecard Technologies GmbH vložila 13. maja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 13. marca 2019 v zadevi T-297/18, Wirecard Technologies GmbH/EUIPO – Striatum Ventures

(Zadeva C-375/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Wirecard Technologies GmbH (zastopnik: A. Bayer, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Striatum Ventures

Sodišče (senat, ki odloča o dopustnosti pritožb) je s sklepom z dne 10. septembra 2019 odločilo, da se pritožba ne dopusti.

____________