Language of document :

Överklagande ingett den 13 maj 2019 av Wirecard Technologies GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 13 mars 2019 i mål T-297/18, Wirecard Technologies GmbH mot EUIPO – Striatum Ventures

(Mål C-375/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Wirecard Technologies GmbH (ombud: A. Bayer, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndigheten, Striatum Ventures

EU-domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har genom beslut av den 10 september 2019 fastställt att prövningstillstånd inte ska meddelas.

____________