Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules (Hispaania) 9. juulil 2019 – Investcapital Ltd versus FE

(kohtuasi C-524/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Investcapital Ltd

Kostja: FE

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määruse nr 1896/20061 artiklit 7 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus see, et kohtud kontrollivad selle sätte kohaselt toimuvates Euroopa maksekäsumenetlustes omal algatusel, kas lepingutes, millest võlg tuleneb, esineb ebaõiglasi lepingutingimusi vastavalt nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste lepingutingimuste kohta tarbijate ja kasutajatega sõlmitud lepingutes2 artiklile 7, eelkõige juhul, kui liikmesriigi kohtul on selle kontrolli tegemiseks vaja eelnevalt leping läbi vaadata?

____________

1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (ELT 2006, L 399, lk 1).

2  Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).