Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. srpnja 2019. uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules (Španjolska) – Investcapital Ltd protiv FE

(predmet C-524/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Investcapital Ltd

Tuženik: FE

Prethodno pitanje

Treba li članak 7. Uredbe 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006.1 tumačiti na način da mu se ne protivi to da sudovi u postupcima za europski platni nalog koje provode u skladu s tom uredbom po službenoj dužnosti nadziru nepoštene ugovorne odredbe koje se mogu nalaziti u ugovoru iz kojeg proizlazi tražbina u skladu s člankom 7. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima2 , osobito ako nacionalni sud mora ispitati ugovor prije provođenja navedenog nadzora?

____________

1 Uredba (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12 prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog (SL 2006., L 399, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 7., str. 94.)

2 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)