Language of document :

A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Nules (Spanyolország) által 2019. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Investcapital Ltd kontra FE

(C-524/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Nules

Az alapeljárás felei

Felperes: Investcapital Ltd

Alperes: FE

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2006. december 12-i 1896/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikkét, hogy azzal nem ellentétes az, hogy az e rendeletnek megfelelően lefolytatott európai fizetési meghagyásos eljárásokban – a felhasználókkal és fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv2 7. cikke alapján – a bíróságok hivatalból vizsgálják azokat a tisztességtelen feltételeket, amelyek a tartozás alapját képező szerződés tartalmazhat, különösen akkor, ha a nemzeti bíróságnak az említett vizsgálat elvégzéséhez előzetesen meg kell vizsgálnia a szerződést?

____________

1 Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 399., 1. o.)

2 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95. 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.)