Language of document :

2019 m. liepos 9 d. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Investcapital Ltd / FE

(Byla C-524/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Investcapital Ltd

Atsakovas: FE

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1896/20061 7 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį teismams nedraudžiama per Europos mokėjimo įsakymo procedūras, vykdomas pagal šį reglamentą, ex officio patikrinti nesąžiningas sąlygas, galinčias būti sutartyje, dėl kurios atsirado skola, pagal Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais ir naudotojais2 7 straipsnį, ypač tuo atveju, jei nacionalinis teismas, norėdamas atlikti tokį patikrinimą, turi iš anksto išnagrinėti sutartį?

____________

1 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (OL L 399, 2006, p. 1).

2 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).