Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules (Spania) la 9 iulie 2019 – Investcapital Ltd/FE

(Cauza C-524/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Investcapital Ltd

Pârât: FE

Întrebarea preliminară

Articolul 7 din Regulamentul nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 20061 trebuie interpretat în sensul că nu se opune, în procedurile europene de somație de plată desfășurate în conformitate cu acesta, efectuării unui control din oficiu de către instanțe cu privire la clauzele abuzive care pot exista în contractul din care ia naștere creanța în conformitate cu articolul 7 din Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii și cu utilizatorii2 , în special în cazul în care, în vederea realizării controlului respectiv, instanța națională trebuie să examineze în prealabil contractul?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (JO 2006, L 399, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 9, p. 108).

2 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).