Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules (Španija) 9. julija 2019 – Investcapital Ltd/FE

(Zadeva C-524/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Investcapital Ltd

Tožena stranka: FE

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7 Uredbe št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 20061 razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da sodišča v postopkih za izdajo evropskega plačilnega naloga, ki se izvajajo v skladu s to uredbo, po uradni dolžnosti izvajajo nadzor nad nepoštenimi pogoji, ki jih morebiti vsebuje pogodba, na podlagi katere nastane terjatev, v skladu s členom 7 Direktive Sveta 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah2 , zlasti če mora nacionalno sodišče za ta nadzor pogodbo predhodno preučiti?

____________

1 Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (UL L 399, 2006, str. 1).

2 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL L 95, 1993, str. 29).