Language of document :

2019 m. liepos 25 d. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MO / Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Byla C-568/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: MO

Kita apeliacinio proceso šalis: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Prejudicinis klausimas

Ar 2015 m. balandžio 23 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo (Zaizoune, C-38/141 ) aiškinimas, pagal kurį Ispanijos administracinės institucijos ir teismai gali tiesiogiai taikyti Direktyvą 2008/115/EB2 trečiosios šalies piliečio nenaudai, nepaisydami ir netaikydami palankesnių nacionalinių baudžiamosios teisės nuostatų, vertindami jo baudžiamąją atsakomybę kaip sunkesnę ir galbūt nesilaikydami baudžiamojo teisėtumo principo, atitinka šio Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją dėl tiesioginio direktyvų veikimo, ir ar Ispanijos teisės aktų neatitikimas minėtai direktyvai turėtų būti sprendžiamas ne taip, o teisės aktų pakeitimais arba pagal Sąjungos teisę numatytomis priemonėmis, skirtomis valstybėms narėms tinkamai perkelti direktyvas į nacionalinę teisę?

____________

1 2015 m. balandžio 23 d. Sprendimas Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260).

2 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008, p. 98).