Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španija) 25. julija 2019 – MO/Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Zadeva C-568/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: MO

Tožena stranka: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je razlaga sodbe Sodišča EU z dne 23. aprila 2015 (zadeva C-38/14, Zaizoune1 ) na način, da lahko španski upravni organi in sodišča v škodo državljana tretje države neposredno uporabijo Direktivo 2008/115/ES2 , pri čemer opustijo in ne uporabijo ugodnejših nacionalnih kaznovalnih določb, povečajo kaznovalno odgovornost in morebiti opustijo načelo zakonitosti v kazenskem pravu, združljiva s sodno prakso Sodišča EU glede omejitev neposrednega učinka direktiv; in ali je treba neusklajenost španske zakonodaje z Direktivo odpraviti s pomočjo spremembe zakonodaje ali možnosti, določenih v pravu Unije, s katerimi se državi naloži obvezen prenos direktiv, in ne na ta način?

____________

1 Tožba z dne 23. aprila 2015, Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260).

2 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 2008, str. 98).