Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 2. juulil 2019 – Banco de Portugal, Fondo de Resolución ja Novo Banco, S.A. versus VR

(kohtuasi C-504/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kassaatorid: Banco de Portugal, Fondo de Resolución ja Novo Banco, S.A.

Vastustaja: VR

Eelotsuse küsimus

Kas ELi põhiõiguste harta artiklis 47 sätestatud põhiõigusega tõhusale kohtulikule kaitsele, Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud õigusriigi põhimõtte ja õiguskindluse üldpõhimõttega on kooskõlas direktiivi 2001/24/EÜ1 artikli 3 lõike 2 tõlgendus, mille tulemusel tunnustatakse ilma täiendavate formaalsusteta päritoluriigi pädeva haldusasutuse otsuse – millega muudetakse kohtuvaidluse alustamise ajal kehtinud õigusraamistikku tagasiulatuvalt ja mis tingib selle, et jäävad mõjutuks kohtuotsused, mis ei vasta sellele uuele otsusele, – mõju teistes liikmesriikides pooleli olevatele kohtumenetlustele?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aasta direktiiv 2001/24/EÜ krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta (EÜT 2001, L 125, lk 15; ELT eriväljaanne 06/04, lk 15).