Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. srpnja 2019. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Banco de Portugal, Fondo de Resolución i Novo Banco S.A. protiv VR-a

(predmet C-504/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Banco de Portugal, Fondo de Resolución i Novo Banco, S.A.

Druga stranka u postupku: VR

Prethodno pitanje

Je li u skladu s temeljnim pravom na djelotvoran pravni lijek iz članka 47. Povelje EU-a o temeljnim pravima, načelom vladavine prava iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji i općim načelom pravne sigurnosti tumačenje članka 3. stavka 2. Direktive 2001/24/EZ1 koje pretpostavlja da se – bez dodatnih formalnosti – u sudskim postupcima koji su u tijeku u drugim državama članicama, priznaju učinci odluke nadležnog upravnog tijela u matičnoj državi članici kojom se s retroaktivnim učinkom mijenja pravni okvir koji je postojao u trenutku pokretanja spora i kojom se presudama koje nisu u skladu s onim što je predviđeno navedenom novom odlukom oduzima učinak?

____________

1     Direktiva 2001/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija (SL 2001., L 125, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 8., str. 14.)