Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 2 iulie 2019 – Banco de Portugal, Fondo de Resolución și Novo Banco, S.A./VR

(Cauza C-504/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Recurenți: Banco de Portugal, Fondo de Resolución și Novo Banco, S.A.

Intimată: VR

Întrebarea preliminară

O interpretare a articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2001/24/CE1 , care presupune recunoașterea efectelor, în procedurile judiciare pe rol din alte state membre, fără alte formalități, ale unei decizii a autorității administrative competente din statul de origine care are drept scop modificarea cu efecte retroactive a cadrului juridic existent la momentul inițierii litigiului și care implică privarea de eficacitate a hotărârilor judecătorești care nu respectă prevederile noii decizii este compatibilă cu dreptul fundamental la o cale de atac efectivă, consacrat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu principiul statului de drept prevăzut la articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene și cu principiul general al securității juridice?

____________

1 Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit (JO 2001, L 125, p. 15, Ediție specială, 06/vol. 4, p. 32).