Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 2. julija 2019 – Banco de Portugal, Fondo de Resolución y Novo Banco S.A./VR

(Zadeva C-504/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnice: Banco de Portugal, Fondo de Resolución y Novo Banco, S.A.

Nasprotna stranka: VR

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je razlaga člena 3(2) Direktive 2001/24/ES1 – v skladu s katero se v še ne končanih sodnih postopkih v drugih državah članicah brez kakršnih koli dodatnih formalnosti priznavajo učinki odločbe pristojnega upravnega organa matične države članice, s katero se z retroaktivnim učinkom spreminja pravni okvir, ki je veljal, ko se je postopek začel, in s katero je odvzet učinek sodbam, ki niso usklajene z določbami navedene nove odločbe – v skladu s temeljno pravico do učinkovitega sodnega varstva iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, načelom pravne države iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in splošnim načelom pravne varnosti?

____________

1 Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 4, str. 15).