Language of document :

Жалба, подадена на 11 юни 2019 г. от Kiku GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 11 април 2019 г. по дело T-765/17, Kiku GmbH/Служба на Общността за сортовете растения (СОСР)

(Дело C-444/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Kiku GmbH (представители: G. Würtenberger и R. Kunze, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Служба на Общността за сортовете растения, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

С определение от 16 септември 2019 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото и определи жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________