Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 11. června 2019 Kiku GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 11. dubna 2019 ve věci T-765/17, Kiku GmbH v. Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

(Věc C-444/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Kiku GmbH (zástupci: G. Würtenberger a R. Kunze, advokáti)

Další účastníci řízení: Odrůdový úřad Společenství, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Soudní dvůr Evropské unie (kasační senát) usnesením ze dne 16. září 2019 odmítl kasační opravný prostředek jako nepřípustný a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________