Language of document :

Appel iværksat den 11. juni 2019 af Kiku GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 11. april 2019 i sag T-765/17, Kiku GmbH mod EF-Sortsmyndigheden (CPVO)

(Sag C-444/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Kiku GmbH (ved Rechtsanwälte G. Würtenberger og R. Kunze)

De andre parter i appelsagen: EF-Sortsmyndigheden (CPVO) og Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 16. september 2019 besluttet, at appellen ikke admitteres, og truffet afgørelse om, at Kiku GmbH bærer sine egne omkostninger.

____________