Language of document :

Kiku GmbH 11. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 11. aprilli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-765/17: Kiku GmbH versus Ühenduse Sordiamet (CPVO)

(kohtuasi C-444/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Kiku GmbH (esindajad: advokaadid G. Würtenberger ja R. Kunze)

Teised menetlusosalised: Ühenduse Sordiamet, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Euroopa Liidu Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) jättis 16. septembri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja otsustas, et apellant kannab ise oma kohtukulud.

____________