Language of document :

Valitus, jonka Kiku GmbH on tehnyt 11.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-765/17, Kiku v. CPVO, 11.4.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-444/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Kiku GmbH (edustajat: G. Würtenberger ja R. Kunze, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) ja Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 16.9.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja velvoittanut Kiku GmbH:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________