Language of document :

Žalba koju je 11. lipnja 2019. podnio Kiku GmbH protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 11. travnja 2019. u predmetu T-765/17, Kiku GmbH protiv Ureda Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)

(predmet C-444/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Kiku GmbH (zastupnici: G. Würtenberger i R. Kunze, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Ured Zajednice za biljnu raznolikost, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 16. rujna 2019. žalbu proglasilo nedopuštenom te je riješilo da žalitelj mora snositi vlastite troškove.

____________