Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-765/17. sz., Kiku GmbH kontra Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) ügyben 2019. április 11-én hozott ítélete ellen a Kiku GmbH által 2019. június 11-én benyújtott fellebbezés

(C-444/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Kiku GmbH (képviselők: G. Würtenberger és R. Kunze ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Közösségi Növényfajta-hivatal, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Az Európai Unió Bírósága (a fellebbezések megengedhetőségéről határozó tanács) 2019. szeptember 16-i végzésével úgy határozott, hogy a fellebbezés nem megengedhető, és a fellebbezőt kötelezi saját költségeinek viselésére.

____________