Language of document :

Odvolanie podané 11. júna 2019: Kiku GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 11. apríla 2019 vo veci T-765/17, Kiku GmbH/Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

(vec C-444/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Kiku GmbH (v zastúpení: G. Würtenberger a R. Kunze, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Uznesením zo 16. septembra 2019 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma, a uložil odvolateľke povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

____________