Language of document :

Pritožba, ki jo je Kiku GmbH vložila 11. junija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 11. aprila 2019 v zadevi T-765/17, Kiku GmbH/Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(Zadeva C-444/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Kiku GmbH (zastopnika: G. Würtenberger in R. Kunze, Rechtsanwälte)

Drugi stranki v postopku: Urad Skupnosti za rastlinske sorte, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 16. septembra 2019 sklenilo, da se pritožba ne dopusti in da pritožnica nosi svoje stroške.

____________