Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. srpnja 2019. uputio Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Španjolska) – UQ protiv Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(predmet C-503/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UQ

Tuženik: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prethodna pitanja

Je li u skladu s člankom 6. stavkom 1. i člankom 17. Direktive 2003/1091 tumačenje nacionalnih sudova prema kojem je ranija kaznena osuda bilo kakve prirode dovoljan razlog za odbijanje odobravanja statusa osobe s dugotrajnim boravkom?

Treba li nacionalni sud, osim ranije kaznene osude, uzeti u obzir druge čimbenike, kao što su ozbiljnost i trajanje kazne, opasnost koju predstavlja podnositelj zahtjeva za društvo, trajanje njegova prethodnog zakonitog boravka i veze koje je uspostavio sa zemljom, na način da provede zajedničku ocjenu svih tih elemenata?

Treba li članak 6. stavak 1. Direktive [2003/109] tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis na temelju kojeg se može zbog javnog poretka i javne sigurnosti odbiti odobravanje statusa osobe s dugotrajnim boravkom u skladu s člankom 4. a da se pritom ne utvrde kriteriji ocjene sadržani u članku 6. stavku 1. i članku 17.?

Treba li članak 6. stavak 1. i članak 17. Direktive [2003/109] tumačiti na način da je, u skladu sa sudskom praksom Suda silaznog vertikalnog učinka direktiva, nacionalni sud ovlašten i može izravno primjenjivati odredbe članka 6 stavka 1. i članka 17. u svrhu ocjene postojanja ranije kaznene osude s obzirom na njezinu ozbiljnost, trajanje kazne i opasnost koju predstavlja podnositelj zahtjeva?

Treba li pravo Unije, konkretno, pravo na dobivanje statusa osobe s dugotrajnim boravkom, kao i načela jasnoće, transparentnosti i razumljivosti, tumačiti na način da mu se protivi tumačenje španjolskih sudova u pogledu članaka 147. do 149. Reala Decreto 557/2011 (Kraljevska uredba 557/2011) i članka 32. Leya Orgánica 4/2000 (Organski zakon 4/2000), prema kojem se odbijanje odobravanja statusa osobe s dugotrajnim boravkom može temeljiti na razlozima javnog poretka i javne sigurnosti, iako tim odredbama nisu jasno i transparentno utvrđeni razlozi za odbijanje?

Je li u skladu s načelom korisnog učinka Direktive 2003/109, i konkretno njezinim člankom 6. stavkom 1., nacionalno pravilo i njegovo tumačenje koje provode sudovi, kojim se otežava dobivanje statusa osobe s dugotrajnim boravkom i olakšava dobivanje statusa osobe s privremenim boravkom?

____________

1     Direktiva Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim borav[kom] (SL 2004., L 16, str. 44.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 41.)