Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Spania) la 2 iulie 2019 – UQ/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Cauza C-503/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamantă: UQ

Pârâtă: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Întrebările preliminare

O interpretare efectuată de instanțele naționale conform căreia un antecedent penal de orice natură constituie un motiv suficient pentru a refuza accesul la statutul de rezident pe termen lung este conformă cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolul 17 din Directiva 2003/1091 ?

Instanța națională trebuie să ia în considerare, în afară de existența antecedentelor penale, alți factori, precum gravitatea și durata pedepsei, pericolul pe care îl reprezintă solicitantul pentru societate, durata șederii sale legale anterioare și legăturile pe care le are cu țara, fiind necesară o apreciere comună a tuturor acestor elemente?

Articolul 6 alineatul (1) din directivă trebuie interpretat în sensul că se opune ca o lege națională să permită refuzul pentru motive de ordine publică sau de securitate publică de a acorda statutul de rezident pe termen lung în temeiul articolului 4 fără să stabilească criteriile de apreciere prevăzute la articolul 6 alienatul (1) și la articolul 17?

Articolul 6 alineatul (1) și articolul 17 din Directiva 2003/109 trebuie interpretate în sensul că, în conformitate cu jurisprudența Curții privind efectul vertical rezultat din directive, instanța națională are dreptul și poate aplica în mod direct dispozițiile articolului 6 alineatul (1) și ale articolului 17 pentru a aprecia existența unor antecedente penale în lumina gravității lor, a duratei pedepsei și a pericolului pe care îl reprezintă solicitantul?

Dreptul Uniunii, în special dreptul de beneficia de statutul de rezident pe termen lung, precum și principiile clarității, transparenței și inteligibilității trebuie interpretate în sensul că se opun unei interpretări de către instanțele spaniole a articolelor 147-149 din Decretul regal nr. 557/2011 și a articolului 32 din Legea organică nr. 4/2000, conform căreia pot reprezenta motive de refuz al acordării statutului de rezident pe termen lung motivele de ordine publică și de securitate publică, în pofida faptului că dispozițiile respective nu stabilesc în mod clar și transparent faptul că acestea constituie motive de refuz?

O normă națională și interpretarea realizată de instanțe cu privire la aceasta, în temeiul căreia se împiedică accesul la statutul de rezident pe termen lung și se facilitează cel de rezident temporar este conformă cu principiul efectului util al Directivei 2003/109, în special cu articolul 6 alineatul (1)?

____________

1     Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (JO 2004, L 16, p. 44, Ediție specială 19/vol. 6, p. 225).