Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Espanja) on esittänyt 6.8.2019 – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) v. Diputación Foral de Guipúzcoa

(asia C-598/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

Vastapuoli: Diputación Foral de Guipúzcoa

Ennakkoratkaisukysymys

Onko julkisista hankinnoista annetun direktiivin 2014/24/EU1 20 artiklaa tulkittava siten, että siinä säädetyn varauksen henkilöllistä soveltamisalaa ei voida rajoittaa siten, että sen ulkopuolelle jätetään yritykset tai taloudelliset toimijat, jotka osoittavat täyttävänsä edellytyksen, jonka mukaan vähintään 30 prosenttia niiden työntekijöistä on vammaisia, ja joiden tarkoituksena tai tavoitteena on näiden henkilöiden integroiminen yhteiskuntaan ja työelämään, vahvistamalla lisäedellytyksiä, jotka liittyvät näiden oikeussubjektien perustamiseen, luonteeseen ja tavoitteisiin sekä niiden toimintaan tai sijoituksiin, tai muun tyyppisiä edellytyksiä?

____________

1 Julkisista hankinnoista 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65).