Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2019. uputio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Španjolska) – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) protiv Diputación Foral de Guipúzcoa

(predmet C-598/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

Tuženik: Diputación Foral de Guipúzcoa

Prethodno pitanje

Treba li članak 20. Direktive 2014/24/EU1 o javnoj nabavi tumačiti na način da se subjektivni doseg pristupa rezerviranim ugovorima predviđen tim člankom ne može utvrditi tako da se određivanjem dodatnih pretpostavki u vezi s ustrojem, prirodom i ciljevima subjekata ili poduzeća, njihovom djelatnošću ili ulaganjima ili na neki drugi način iz njezina područja primjene isključe poduzeća ili gospodarski subjekti koji ispunjavaju pretpostavku prema kojoj najmanje 30 % njihovih zaposlenika čine osobe s invaliditetom i koji nastoje ostvariti svrhu odnosno cilj socijalne i profesionalne integracije tih osoba?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravci SL 2015., L 275, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.)