Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanyolország) által 2019. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) kontra Diputación Foral de Guipúzcoa

(C-598/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Az alapeljárás felei

Felperes: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

Alperes: Diputación Foral de Guipúzcoa

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv1 20. cikkét, hogy az e cikk szerinti fenntartás személyi hatálya nem korlátozható olyan módon, hogy a vállalkozások vagy gazdasági szereplők alapítására, jellegére és céljaira, tevékenységeire vagy beruházásaira vonatkozó, vagy más jellegű kiegészítő követelmények előírása révén kizárják e cikk alkalmazási köréből azokat a vállalkozásokat vagy gazdasági szereplőket, amelyek teljesítik azt a feltételt, hogy alkalmazottaik legalább 30%-a fogyatékossággal élő személy, és céljuk ezen személyek társadalmi és szakmai integrációja?

____________

1     A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.).