Language of document :

2019 m. rugpjūčio 6 d. Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) / Diputación Foral de Guipúzcoa

(Byla C-598/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) (Nacionalinė pagalbos užimtumu centrų konfederacija (CONACEE))

Atsakovė: Diputación Foral de Guipúzcoa (Gipuskoa provincijos taryba)

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų1 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jame numatytos rezervuotosios teisės dalyvauti pirkimuose ratione personae taikymo sritis negali būti apibrėžta taip, jog į ją nepatenka įmonės ar ekonominės veiklos vykdytojai, galintys įrodyti, kad ne mažiau nei 30 % jų darbuotojų yra neįgalieji, o jų tikslas ar uždavinys – šių asmenų socialinė ir profesinė integracija, nustatant su minėtų subjektų steigimu, pobūdžiu ir tikslais, jų veikla ar investicijomis susijusius ar kitus papildomus reikalavimus?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų (OL L 94, 2014, p. 65).