Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spania) la 6 august 2019 – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)/Diputación Foral de Guipúzcoa

(Cauza C-598/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

Pârâtă: Diputación Foral de Guipúzcoa

Întrebarea preliminară

Articolul 20 din Directiva 2014/24/UE1 privind achizițiile publice trebuie interpretat în sensul că domeniul de aplicare subiectiv al contractelor rezervate prevăzute la acest articol nu poate fi definit în termeni care, prin stabilirea unor cerințe suplimentare referitoare la înființarea, la natura și la scopurile entităților respective, la activitatea desfășurată de acestea sau la investițiilor lor sau a unor cerințe de altă natură, exclud din domeniul său de aplicare întreprinderile sau operatorii economici care dovedesc că îndeplinesc cerința ca cel puțin 30 % din angajații lor să fie persoane cu dizabilități și care urmăresc scopul sau obiectivul privind integrarea socială și profesională a persoanelor respective?

____________

1     Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).