Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Španija) 6. avgusta 2019 – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)/Diputación Foral de Guipúzcoa

(Zadeva C-598/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

Tožena stranka: Diputación Foral de Guipúzcoa

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 20 Direktive 2014/24/EU1 o javnem naročanju razlagati tako, da področja uporabe ratione personae pridržka, določenega v tem členu, ni mogoče določiti tako, da so z njegovega področja uporabe izključena podjetja ali gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo zahtevo, da zaposlujejo vsaj 30 % invalidov ter delujejo z namenom oziroma ciljem socialnega in poklicnega vključevanja teh oseb, in sicer z določitvijo dodatnih zahtev, povezanih z ustanovitvijo, naravo in cilji navedenih subjektov, njihovo dejavnostjo ali naložbami, ali drugih dodatnih zahtev?

____________

1 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju (UL L 94, 2014, str. 65)