Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ισπανία) στις 8 Ιουλίου 2019 – CB κατά Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia

(Υπόθεση C-521/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλών: CB

Εφεσίβλητο: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia

Προδικαστικό ερώτημα

Έχουν τα άρθρα 73 και 78 της οδηγίας περί ΦΠΑ 1 , υπό το πρίσμα των αρχών της ουδετερότητας, της απαγορεύσεως της φοροδιαφυγής και της καταχρήσεως δικαιώματος, καθώς και της απαγορεύσεως της παράνομης στρεβλώσεως του ανταγωνισμού, την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική νομοθεσία και στη νομολογία που την ερμηνεύει, σύμφωνα με την οποία, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογική αρχή εντοπίζει αφανείς συναλλαγές που υπόκεινται στον φόρο προστιθέμενης αξίας, για τις οποίες δεν εκδόθηκε τιμολόγιο, πρέπει να θεωρείται ότι στην τιμή που συμφωνήθηκε από τα μέρη στο πλαίσιο των εν λόγω συναλλαγών περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας;

Είναι δυνατόν, ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις ΑΠΑΤΗΣ, στις οποίες η συναλλαγή απεκρύβη από τη φορολογική αρχή, να θεωρηθεί, όπως θα μπορούσε να συναχθεί από τις αποφάσεις της 28ης Ιουλίου 2016 (υπόθεση C-332/15, Astone 2 ), της 5ης Οκτωβρίου 2016 (υπόθεση C-576/15, Marinova 3 ) και την απόφαση της 7ης Μαρτίου 2018, Dobre 4 , C-159/17, EU:C:2018:161 του Δικαστηρίου, ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ, προκειμένου να προσδιορισθεί το αντίστοιχο ποσό του φόρου και να επιβληθεί η προσήκουσα κύρωση;

____________

1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ 2006, L 347, σ. 1).

2 Απόφαση της 28ης Ιουλίου 2016, Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

3 Απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2016, Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).

4 Απόφαση της 7ης Μαρτίου 2018, Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).