Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hispaania) 8. juulil 2019 – CB versus Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(kohtuasi C-521/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Põhikohtuasja pooled

Apellant: CB

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Eelotsuse küsimus

Kas käibemaksudirektiivi1 artikleid 73 ja 78 tuleb neutraalsuse, maksupettuse ja õiguse kuritarvitamise keelu ning konkurentsi õigusvastase moonutamise keelu põhimõtteid silmas pidades tõlgendada nii, et nendega on vastuolus riigisisene õigusnorm ja seda tõlgendav kohtupraktika, mille kohaselt tuleb juhtudel, kui maksuhaldur avastab käibemaksuga maksustatavad „mustad“ tehingud, mille kohta ei ole arvet esitatud, asuda seisukohale, et hind, milles pooled nimetatud tehingute puhul on kokku leppinud, sisaldab käibemaksu?

Mistõttu on PETTUSE juhtudel, kui tehingut on maksuhalduri eest varjatud, võimalik asuda seisukohale, nagu võiks järeldada Euroopa Kohtu 28. juuli 2016. aasta kohtuotsusest (kohtuasi C-332/15 Astone2 ), 5. oktoobri 2016. aasta kohtuotsusest (kohtuasi C-576/15 Marinova3 ) ja 7. märtsi 2018. aasta kohtuotsusest Dobre4 , C-159/17, EU:C:2018:161, et üle antud ja saadud summad ei sisalda käibemaksu, et määrata kindlaks asjakohase maksu suurus ja vastav sanktsioon.

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).

2 8. juuli 2016. aasta kohtuotsus Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

3 5. oktoobri 2016. aasta kohtuotsus Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).

4 7. märtsi 2018. aasta kohtuotsus Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).