Language of document :

2019 m. liepos 8 d. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CB / Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(Byla C-521/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: CB

Atsakovas: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia (Galisijos regiono ekonominis administracinis teismas)

Prejudicinis klausimas

Jei PVM direktyvos1  73 ir 78 straipsniai, atsižvelgiant į neutralumo, mokestinio sukčiavimo draudimo ir draudimo piktnaudžiauti teise bei draudimo neteisėtai iškraipyti konkurenciją principus, turi būti aiškinami kaip prieštaraujantys nacionaliniams teisės aktams ir juos aiškinančiai jurisprudencijai, pagal kurią tais atvejais, kai mokesčių administratorius nustato nuslėptus pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamus sandorius be išrašytų sąskaitų faktūrų, pridėtinės vertės mokestis turi būti suprantamas kaip įskaičiuotas į šalių už šiuos sandorius sutartą kainą.

Todėl sukčiavimo atvejais, kai sandoris buvo nuslėptas nuo mokesčių administratoriaus, galima teigti, kaip galėtų būti suprantama iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2016 m. liepos 28 d. Sprendimo Astone2 , C-332/15, 2016 m. spalio 5 d. Sprendimo Marinova3 , C-576/15, ir 2018 m. kovo 7 d. Sprendimo Dobre4 , C-159/17, EU:C:2018:161, kad į sumokėtas ir gautas sumas PVM nėra įtrauktas, kai siekiama tinkamai apskaičiuoti mokesčius ir skirti atitinkamą sankciją.

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).

2 2016 m. liepos 28 d. Sprendimas Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

3 2016 m. spalio 5 d. Sprendimas Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).

4 2018 m. kovo 7 d. Sprendimas Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).