Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 8 iulie 2019 – CB/Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(Cauza C-521/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Părțile din procedura principală

Recurent: CB

Intimat: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Întrebarea preliminară

Articolele 73 și 78 din Directiva privind TVA-ul1 , în lumina principiilor neutralității și interdicției fraudei fiscale, a abuzului de drept și a denaturării nelegale a concurenței, trebuie interpretate în sensul că se opun unei legislații naționale, și jurisprudenței care o interpretează, potrivit căreia, în cazul în care administrația fiscală descoperă operațiuni ascunse supuse TVA-ului și nefacturate, trebuie să se considere că TVA-ul este inclus în prețul convenit de părți pentru operațiunile respective?

Prin urmare, este posibil, în situațiile de FRAUDĂ în care operațiunea a fost ascunsă administrației fiscale, să se considere, astfel cum se poate deduce din Hotărârea Curții din 28 iunie 2016, Astone (C-332/152 ), din Hotărârea Curții din 5 octombrie 2016, Marinova (C-576/153 ) și din Hotărârea Curții din 7 martie 2018, Dobre4 (C-159/17, EU:C:2018:161), că sumele oferite și primite nu includ TVA-ul, în vederea emiterii unei decizii de impunere corecte și a aplicării sancțiunii corespunzătoare?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).

2 Hotărârea din 28 iulie 2016, Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

3 Hotărârea din 5 octombrie 2016, Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).

4 Hotărârea din 7 martie 2018, Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).