Language of document :

Žalba koju je 22. kolovoza 2019. podnio Csanád Szegedi protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 27. lipnja 2019. u predmetu T-135/18, Csanád Szegedi protiv Europskog parlamenta

(predmet C-628/19 P)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Žalitelj: Csanád Szegedi (zastupnik: K. Bodó, odvjetnik )

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Žalbeni zahtjevi

Csanád Szegedi svojom žalbom od Suda zahtijeva da:

kad je riječ o prvom žalbenom razlogu, koji se odnosi na traženi iznos za zapošljavanje Lászla Tibora Erdélyija i dr. Józsefa Virága kao akreditiranih parlamentarnih asistenata, izmjeni presudu Općeg suda, prihvati zahtjev i poništi odluku glavnog tajnika Europskog parlamenta od 30. studenoga 2017. i obavijest o terećenju br. 2017-1635 Glavne uprave za financije Glavnog tajništva Europskog parlamenta.

kad je riječ o drugom žalbenom razlogu, koji se odnosi na traženi iznos za zapošljavanje Lászla Tibora Erdélyija i dr. Józsefa Virága kao akreditiranih parlamentarnih asistenata, poništi presudu Općeg suda i vrati mu predmet na ponovno odlučivanje.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe dva žalbena razloga:

Prvi žalbeni razlog:

Povreda, u postupku povrata pred glavnim tajnikom Europskog parlamenta, prava na pošteno suđenje (članak 6. stavak 1. EKLJP-a i članak 47. drugi stavak Povelje o temeljnim pravima) i prava koja iz njega proizlaze (načelo kontradiktornog postupka, načelo jednakosti oružja i načelo prava obrane), jer žalitelj nije imao pristup OLAF-ovu izvješću na kojem se temelji odluka ni dokazima koji podupiru navedeno izvješće, niti se prethodno mogao služiti svojim pravom na saslušanje, protivno članku 68. stavku 2. Odluke Predsjedništva Europskog parlamenta o Provedbenim mjerama Statuta zastupnika u Europskom parlamentu (u daljnjem tekstu: provedbene mjere). Opći sud je u točki 44. svoje presude počinio pogrešku time što je uputio na članak 11. stavak 4. Uredbe br. 883/2013, s obzirom na to da se navedenim člankom ne uređuje postupak povrata pred glavnim tajnikom, nego OLAF-ov postupak. U tom kontekstu, Opći je sud, u točki 45. svoje presude pogrešno primijenio sudsku praksu utvrđenu u točki 35. presude IMG/Komisija. U točki 48. svoje presude Opći sud protumačio je contra legem članak 68. stavak 2. provedbenih mjera, izjednačivši pravo podnošenja primjedbi s pravom na saslušanje. Opći sud je u točki 51. svoje presude također pogrešno protumačio članak 68. Provedbenih mjera, kojim se uređuje postupak povrata, s obzirom na to da relevantno pravilo ne stvara za žalitelja ni prava ni obveze u pogledu podnošenja dokaza u postupku pred glavnim tajnikom.

Drugi žalbeni razlog:

Povreda prava na pošteno suđenje (članak 6. stavak 1. EKLJP-a i članak 47. drugi stavak Povelje o temeljnim pravima) u postupku pred Općim sudom jer je on, bez ikakvog obrazloženja, odbio dokazni prijedlog za saslušanje dr. Józsefa Virága i Lászla Tibora Erdélyija kao svjedoka. Donošenjem odluke o odbijanju dokaznog prijedloga Opći sud lišio je žalitelja mogućnosti da se obrani u pogledu merituma.

____________