Language of document :

Recurs introdus la 22 august 2019 de Csanád Szegedi împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 27 iunie 2019 în cauza T-135/18, Csanád Szegedi/Parlamentul European

(Cauza C-628/19 P)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Recurent: Csanád Szegedi (reprezentant: K. Bodó, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Concluziile recurentului

1)    Prin intermediul primului motiv, privind suma necesară pentru încadrarea domnului László Tibor Erdélyi și a domnului József Virág ca asistenți parlamentari acreditați, reclamantul solicită modificarea Hotărârii Tribunalului, admiterea cererii și anularea deciziei Secretarului General al Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 și a notei de debit nr. 2017-1635 a Secretariatului General al Parlamentului European, Direcția Generală Finanțe.

2)    Prin intermediul celui de al doilea motiv, prin care se face trimitere la suma solicitată pentru încadrarea domnului László Tibor Erdélyi și a domnului József Virág ca asistenți parlamentari acreditați, reclamantul solicită anularea Hotărârii Tribunalului și trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurentul invocă două motive:

Primul motiv:

Încălcarea în procedura de recuperare desfășurată în fața Secretarului General al Parlamentului European, a dreptului la un proces echitabil [articolul 6 alineatul (1) din CEDO și articolul 47 al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale] și a posibilităților care fac parte din acesta (principiul procedurii contradictorii, principiul egalității armelor și principiul dreptului la apărare), în măsura în care recurentul nu a avut acces la comunicarea OLAF pe care s-a întemeiat decizia, nici la probele care au stat la baza acestei comunicări, și nici nu și-a putut exercita dreptul de a fi ascultat în prealabil, cu încălcarea prevederilor articolului 68 alineatul (2) din Decizia Biroului Parlamentului European de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a statutului deputaților în Parlamentul European (denumită în continuare „măsurile de punere în aplicare”). Tribunalul, la punctul 44 din hotărâre, a săvârșit o eroare atunci când a invocat articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul nr. 883/2013 întrucât articolul menționat nu reglementează procedura de recuperare desfășurată în fața Secretarului General, ci procedura OLAF. În acest context, la punctul 45 din hotărâre, Tribunalul a aplicat incorect jurisprudența stabilită la punctul 35 din Hotărârea IMG/Comisia. La punctul 48 din hotărâre, Tribunalul a interpretat contra legem articolul 68 alineatul (2) din măsurile de punere în aplicare, echivalând dreptul de a prezenta observații cu dreptul de a fi ascultat. Tribunalul, la punctul 51 din hotărâre, a interpretat tot în mod incorect articolul 68 din măsurile de punere în aplicare, care reglementează procedura de recuperare, în măsura în care norma relevantă nu creează pentru recurent nici drepturi, nici obligații, în ceea ce privește prezentarea de probe în procedura în fața Secretarului General.

Al doilea motiv:

Încălcarea dreptului la un proces echitabil [articolul 6 alineatul (1) din CEDO și articolul 47 al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale] în procedura în fața Tribunalului întrucât acesta, fără nicio motivare pe fond, a respins propunerea de probă cu martori a domnului József Virág și a domnului László Tibor Erdélyi. Decizia Tribunalului prin care s-a respins propunerea de probă l-a privat pe recurent de posibilitatea de a se apăra pe fond.

____________