Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Cluj (Rumunsko) dne 23. července 2019 – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Věc C-558/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Cluj

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Žalovaná: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Předběžná otázka

Brání článek 49 a článek 63 Smlouvy o fungování Evropské unie takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená v projednávaném sporu [čl. 11 odst. 2, čl. 29 odst. 3 zákona č. 571/2003, jímž se zavádí daňový zákoník], která stanoví možnost překvalifikovat bankovní převod peněz od pobočky usazené v členském státě na mateřskou společnost usazenou v jiném členském státě jako transakci, která vytváří příjmy, s následnou povinností uplatnit pravidla v oblasti převodních cen, zatímco pokud by stejná transakce byla uskutečněna mezi pobočkou a mateřskou společností, jež jsou obě usazeny ve stejném členském státě, tato transakce by nemohla být překvalifikována stejným způsobem a nebyla by uplatněna pravidla v oblasti převodních cen?

____________