Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Cluj (Romania) on esittänyt 23.7.2019 – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj v. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(asia C-558/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Cluj

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Vastapuoli: Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko SEUT 49 artikla ja SEUT 63 artikla esteenä nyt käsiteltävän asian kohteena olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle (verokoodeksista annetun lain (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal) 11 §:n 2 momentti ja 29 §:n 3 momentti), jossa säädetään mahdollisuudesta luokitella uudelleen rahan siirto pankin välityksellä jossain jäsenvaltiossa sijaitsevasta sivuliikkeestä jossakin toisessa jäsenvaltiossa asuvaan emoyhtiöön liiketoimeksi, josta koituu tuloja, mistä seuraa velvollisuus soveltaa siirtohintoja koskevia oikeussääntöjä, kun puolestaan silloin, jos kyseinen liiketoimi olisi suoritettu samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien sivuliikkeen ja emoyhtiön välillä, kyseistä liiketoimea ei olisi voitu luokitella uudelleen tällä tavoin eikä siihen olisi sovellettu siirtohintoja koskevia oikeussääntöjä?

____________