Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. srpnja 2019. uputio Tribunalul Cluj (Rumunjska) – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(predmet C-558/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Cluj

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Tuženik: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prethodno pitanje

Protivi li se članku 49. i članku 63. Ugovora o funkcioniranju Europske unije nacionalni propis poput onoga o kojem je riječ u predmetnom sporu [članak 11. stavak 2., članak 29. stavak 3. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Zakon br. 571/2003 kojim se uspostavlja Porezni zakonik)], kojim se predviđa mogućnost prekvalifikacije bankovnog prijenosa novca podružnice koja je rezident jedne države članice društvu majci koje je rezident druge države članice, kao transakcije kojom se ostvaruje prihod, s posljedičnom obvezom primjene pravila o cijeni prijenosa, dok, da je ista transakcija izvršena između podružnice i društva majke koje su oboje rezidenti iste države članice, ta transakcija ne bi mogla biti prekvalificirana na isti način i ne bi se primijenila pravila o cijenama prijenosa.

____________