Language of document :

A Tribunalul Cluj (Románia) által 2019. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(C-558/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Cluj

Az alapeljárás felei

Felperes: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Alperes: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkével és 63. cikkével a jogvita tárgyát képező szabályozáshoz [Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal {az adójogi törvénykönyv létrehozásáról szóló 571/2003. sz. törvény} 11. cikkének (2) bekezdése és 29. cikkének (3) bekezdése] hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely értelmében az egyik tagállamban illetőséggel rendelkező fióktelep és egy másik tagállamban illetőséggel rendelkező anyavállalat közötti banki pénzátutalás átminősíthető jövedelemtermelő ügyletté, ami a transzferár-képzési szabályok alkalmazásának kötelezettségét vonja maga után, miközben ugyanezt az ügyletet nem lehetett volna átminősíteni jövedelemtermelő ügyletté, ha azt azonos tagállamban illetőséggel rendelkező fióktelep és anyavállalat végezte volna egymás között, és nem lehetett volna arra alkalmazni a transzferár-képzési szabályokat?

____________