Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Cluj (România) la data de 23 iulie 2019 – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Cauza C-558/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Tribunalul Cluj

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Pârâtă: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Întrebările preliminare

Se opun articolul 49 și articolul 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene unor reglementări naționale ca și cele din prezenta cauză [articolul 11 alineatul (2), articolul 29 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal], care prevăd posibilitatea de a se recalifica un transfer bancar de resurse bănești de la o sucursală rezidentă într-un stat membru către societatea-mamă rezidentă într-un alt stat membru drept o operațiune generatoare de venituri, cu consecința obligativității aplicării regulilor prețurilor de transfer, în condițiile în care, dacă aceeași operațiune ar fi avut loc între o sucursală și o societate-mamă, ambele rezidente în același stat membru, aceasta nu ar fi putut fi recalificată în aceeași manieră, iar regulile prețurilor de transfer nu s-ar fi aplicat?

____________