Language of document :

Pritožba, ki jo je Fereydoun Mahmoudian vložil 12. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 2. julija 2019 v zadevi T-406/15, Mahmoudian/Svet

(Zadeva C-681/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Fereydoun Mahmoudian (zastopnika: A. Bahrami, N. Korogiannakis, avocats)

Drugi stranki v postopku: Svet Evropske unije, Evropska komisija

Predlogi

Primarno:

delno razveljaviti izpodbijano sodbo;

dokončno odločiti o sporu;

Svetu naložiti, naj pritožniku plača znesek v višini 966.581 EUR iz naslova premoženjske škode in znesek 500.000 EUR iz naslova nepremoženjske škode, povišana za zamudne obresti;

Svetu naložiti plačilo vseh stroškov.

Podredno:

delno razveljaviti sodbo;

vrniti zadevo v odločanje Splošnemu sodišču;

Svetu naložiti plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V zvezi s premoženjsko škodo: Splošno sodišče je prvič, napačno uporabilo pravo, kršilo načelo popolnega povračila ter odvzelo polni učinek členu 340(2) PDEU in členu 41(3) Listine o temeljnih pravicah. Dokazni standard, ki ga je zahtevalo Splošno sodišče, je onemogočil kakršnokoli odškodnino za škodo kljub obstoju dovolj resne kršitve prava Unije. Drugič, v izpodbijani sodbi je bilo napačno uporabljeno pravo in obrazložitev sodbe je bila protislovna. Tretjič, Splošno sodišče je izkrivilo dejstva in dokaze.

V zvezi z nepremoženjsko škodo: v izpodbijani sodbi ni razlogov glede meril, ki so se upoštevala pri oceni višine odškodnine ex aequo et bono.

____________