Language of document :

Жалба, подадена на 4 юни 2019 г. от Kurt Hesse срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 4 април 2019 г. по дело T-910/16 и Т-911/16 — Kurt Hesse и Wedl & Hofmann GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(Дело C-426/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Kurt Hesse (представител: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Wedl & Hofmann GmbH, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 24 септември 2019 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) не допуска обжалване по делото и определя жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________